یاداشت برداری

یادداشت برداری به روش علمی ( تكنیك درخت حافظه )

تقویت مهارت یادداشت برداری به روش علمی ( تكنیك درخت حافظه )

1296017788Book%20and%20pen7 یادداشت برداری به روش علمی ( تكنیك درخت حافظه )
وقتی به ترسیم درخت حافظه مسلط شدید، می توانید از آن بعنوان بهترین وسیله برای دوره مطالب و یا خلاصه نویسی استفاده كنید. بنابراین سعی كنید این مهارت را در خود پرورش دهید.
توصیه‌های زیر در پرورش این مهارت به شما كمك می كند:
– در بالای صفحه تاریخ رسم درخت حافظه را بنویسید.
– از كلمات و عبارات كوتاه و كلیدی استفاده كنید………..

ادامه مطلب یادداشت برداری به روش علمی ( تكنیك درخت حافظه )