بزرگراه شهید یاسینی

تصادف هولناک در بزرگراه شهید یاسینی /عکس

 

تصادف بین چند کامیون و سواری صبح امروز سه شنبه در بزرگراه شهید یاسینی اتفاق افتاد که منجر به فوت راننده پراید و زخمی شدن چند نفر گردید.

676235 orig3 تصادف هولناک در بزرگراه شهید یاسینی /عکس

676232 orig2 تصادف هولناک در بزرگراه شهید یاسینی /عکس

676226 orig3 تصادف هولناک در بزرگراه شهید یاسینی /عکس

676224 orig2 تصادف هولناک در بزرگراه شهید یاسینی /عکس

676229 orig2 تصادف هولناک در بزرگراه شهید یاسینی /عکس


ادامه مطلب تصادف هولناک در بزرگراه شهید یاسینی /عکس