ایده های زیبا برای جشن تولد همسر

ایده های زیبا برای جشن تولد همسر

232 749234 ایده های زیبا برای جشن تولد همسر

معطل موندید برای تولد خانم خونه چیکار کنید؟

یا خانوم هستید نمیدونید برای تولد شوهرتون چی بخرید؟

در ادامه 30 ایده ناب و جدید و جالب برای تولد همسرانتان نگاشته شده ببینید

1. یک بسته از ستاره های شب نما بخرید و آن ها را روی سقف طوری بچسبانيد
که وقتی چراغها خاموش بشوند، یک پيغام از شما آشکار شود.
2. برای همسر خود یازده شاخه گل رز قرمز و یک رز مصنوعی بخرید. رز مصنوعی
رادر وسط گلهای رز طبيعی جای دهيد به آن کارت تبریک وصل کنيد که روی آن
نوشته شده باشد:
تا زمانی که اخرین رز پژمرده شود دوستت خواهم داشت ؛ تولدت مبارک.
3. یک دومين به نام همسرتان ثبت کنيد مثلا:
www.hamid.com
صفحه اصلی دومين را طوری طراحی کنيد که در آن یک شعر رمانتيک و یک
شاخه گل رز باشد. و آنرا در روز تولد به او هدیه دهيد.
4. برای همسر خود یک آینه با دسته استيل که در قاب آن محل الصاق کارت باشد
بخرید و به او هدیه بدهيد.روی کارت بنویسيد:
شما در این آینه تصویر زیباترین زن دنيا (بهترین مرد دنيا) را خواهيد دید.
5. برای همسرتان در روز تولدش به محل کارش گل بفرستيد او نه تنها از گل ها
لذت خواهد برد بلکه وقتی از طرف همکارانش به خاطر این عمل شما مورد
توجه قرار بگيرد لذت او دو چندان خواهد شد.
6. کتابی را که همسرتان در حال خواندن آن است بردارید و در بخشهای از کتاب
که هنوز نخوانده است با یک مداد ریز بعضی از حروف را خط بزنيد و یا های
لایت کنيد. به طوری که وقتی حروف کنار هم قرار بگيرد یک جمله عاشقانه به
دست آید.
به عنوان مثال حروف مشخص شده در همين متن پيغم رمزی زیر را می سازند.
دوستت دارم
حروف های مشخص شده کنجکاوی همسر شما را بر خواهد انگيخت و با کمی
دقت جمله شما را خواهد خواند. وقت بگذارید تا چنين پيغامی را رمز گزاری
کنيد.
7. در حالی که با همسرتان در تعطيلات آخر هفته به گردش رفته اید و در طبيعت
قدم می زنيد یک سنگ صاف پيدا کنيد و بگویيد که آن را به عنوان یک یادگاری
مخصوص از این سفر با خود خواهيد برد.
بعدا از یک سنگتراش بخواهيد که چنين جمله ای را روی آن حکاکی کند :
عزیزم تولدت مبارک.
8. یک کاغذ و چند مداد رنگی بردارید و روی آن یک تصویر بچه گانه بکشيد یک
خورشيد خندان با دو دست که روی آن ها دو برچسب باشد که اسامی هر
دوی شما روی آن ها نوشته شده باشد وقلبی در بين آن که روی آن نوشته اید
دوستت دارم؛ تولدت مبارک .
بعدا یک پاکت بزرگ بردارید و روی آن ادرس محل کار همسرتان را بنویسيد و آن
را به محل کار همسرتان پست کنيد.
9. یک رز ساقه بلند را همراه هدیه تولد در حالی که به همراه آن یادداشتی با این
مضنون وجود داشته باشد، به او هدیه کنيد:
از این که وارد زندگی من شدی متشکرم؛ تولدت مبارک
10 . از خانواده همسرتان در مورد چيزهایی که همسرتان در زمان کودکی علاقه
مند بوده آن ها را داشته باشد سوال کنيد. مثلا اگر او هميشه دوست داشته
عروسک مخصوصی داشته باشد برای تولدش یکی بخرید او نه تنها از هدیه
شما خوشحال خواهد شد بلکه متوجه این حقيقت می شود که شما به اندازه
کافی در فکر پيدا کردن علایق او بوده اید.
11 . یادداشتی بنویسيد که بگوید : من امروز بارها به تو فکر کردم و این کار هر بار
لبخندی را بر لبانم نشاند.
یادداشت را همراه هدیه تولد به همسرتان هدیه کنيد.
12 . یک سفر مرموز برای خودتان و همسرتان ترتيب بدهيد. مثلا به یک جزیره.
بعضی از آژانسهای مسافرتی پکيج هایی سری دارند که مقصد سفر را تا
زمانی که شما واقعا در محل قرار بگيرید مخفی نگه می دارند.
13 . تعدادی گل رز بخرید و آن را پشت آفتاب گير اتومبيل سمت مسافر قرار دهيد
روی یک کاغذ بنویسيد
دوستت دارم ؛عزیزم تولدت مبارک، و آن را پشت آفتابگير بچسبانيد.
همانطور که به سوی مقصدی رمانتيک می رانيد به همسرتان نگاه کنيد و به او
بگویيد روی گونه اش چيزی هست. او آفتابگير را پایيد خواهد کشيد که از آینه
اش استفاده کند که گلها روی سرش ميریزد و یادداشت را می بيند.
14 .برای تولد همسرتان 24 شاخه گل رز قرمز بخرید . قبل از این که برای شام
بيرون بروید در نقطه مشخصی در مرکز خرید با او قرار بگذارید زودتر به محل
بروید و خودتان را در گوشه ای نزدیک محل قرار مخفی کنيد. از کسی که آن
اطراف هست خواهش کنيد که به شما کمک کند.به او یک شاخه گل رز بدهيد
و بخواهيد که به طرف همسرتان برود و به او بگوید تولدت مبارک و شاخه گل را
به او بدهد و از آن جا دور شود. این کار را با یازده نفر دیگر تکرار کنيد .اشخاص
را از سنين مختلف انتخاب کنيد و یک نکته جالب این است که آخرین رز را توسط
یک کودک که همراه والدینش می باشد برای او بفرستيد .
بعد از این که 12 شاخه رز را فرستادید با 12 رز باقيمانده به همسرتان نزدیک
شوید.
15 .هميشه به خاطراتی که همسرتان تعریف می کند گوش کنيد و آن ها را در
جایی یادداشت کنيد
برای مثال شاید او درباره نوعی بستنی صحبت کند که در زمان بچگی آن را در
یک مغازه خاص می خورده است.
وقتی یک مناسبت مخصوص فرا رسيد ليست خود را نگاه کنيد و از ميان
چيزهایی که برای همسرتان یاد آور خاطرات گذشته هستند یکی را انتخاب
کنيد برای مثال به آن مغازه خاص بروید و یک پاکت بستنی بخرید. مطمئن
شوید که روی پاکت حتما اسم مغازه نوشته شده باشد.
16 . یک جعبه چوبی کنده کاری شده تزئينی بخرید که با پارچه قرمز یا سبز پوشيده
شده باشد. یک کليد شيک قدیمی پيدا کنيد و آن را در جعبه قرار دهيد . بعد یک
پلاک کوچک طلا بخرید و بدهيد روی آن این جمله را بکنند
کليد قلب من
پلاک را داخل جعبه طوری قرار دهيد که وقتی همسرتان در جعبه را باز می کند
بتواند نوشته روی آن را بخواند.
17 .نهال درختی خریداری کنيد و آن را در روز تولد همسرتان در یک محل مخصوص
بکارید.
18 . اگر صبحها شما زودتر از همسرتان دوش می گيرید حمام را پر از بخار کنيد و
روی آینه چنين پيغامی
را برایش بنویسيد تا بخواند: تولدت مبارک
19 . به عنوان کادوی مخصوص یک ستاره را به نام همسرتان نامگذاری کنيد
از یک آژانس نجومی نقشه و مشخصات ستاره موجود را نظرتان را بگيرید و
برای آن ستاره یک سند
طراحی کنيد و آن رابه همسرتان هدیه دهيد.
20 . به عنوان یک سورپرایز مخصوص ترتيب یک سفر را با بالن هوای گرم در روز
تولد همسرتان بدهيد.
21 . با خانواده همسرتان صحبت کنيد و کتاب مورد علاقه او را که در کودکی
مادرش برایش می خوانده پيدا کنيد یک نسخه از آن بخرید و روز تولدش هدیه کنيد.
از آهنگ های مورد علاقه اش پر کنيد و در کنار هدیه تولدش به او CD 22 . یک
بدهيد.
23 . هدیه تولد اورا بصورت یک جستجوی گنج برایش برنامه ریزی کنيد. یک بطری
حاوی نقشه گنج تدارک ببينيد؛ ( نقشه محل پنهان کردن کادو را ورق برش یا کاهی
که یک طرف آن با کبریت سوزانده شده باشد درنظر بگيرید تا طبيعی تر به نظر بياید. )
در حين گشتن همسرتان بدنبال هدیه از او فيلمبرداری کنيد.
24 . یک آگهی برای تبریک تولد در روزنامه بدهيد.
25 . صميمی ترین دوستان همسرتان را بصورت پنهانی برای تولدش دعوت کنيد.
26 . چند کادوی ارزان قيمت مثل جوراب ، لباس زیر و … بخرید و هر کدام را
جداگانه کادو پيچ کنيد و در جاهای مختلف بگذارید. روی هرکادو آدرس کادوی بعدی را
بنویسيد . زمانی که همسرتان از گرفتن کادویی به جز جوراب نا اميد ميشود ، به
کادوی اصلی ميرسد.
27 . هر جای منزل که ميدانيد همسرتان به آنجا حتما سر ميزند یک پيغام زیبا
بگذارید.
28 . یک کيف پول با دو بليط کنسرت یا سينما در داخل آن به او هدیه دهيد.
29 . صبح زود از خواب بيدار شوید و زنگ موبایل همسرتان را به آهنگ تولدت
مبارک تغيير دهيد. البته تا بيرون رفت به او زنگ بزنيد تا بفهمد زنگ موبایلش تغيير
کرده و وسط جلسه مهمی موبایلش با این آهنگ زنگ نخورد.
30 . یک جدول درست کنيد که تمام جوابها اتفاقات بين خودتان باشد.

http://www.1et.ir/?s=ایده-های-زیبا-برای-جشن-تولد-همسر
مجید گفته است :

بسیار بسیار ممنون
تو فکر یه ایده ناب واسه تولد نامزدم بودم
خیلی کمک کرد
بازم ممنون

تاتوره گفته است :

مرسی خیلی عالی بود مخواستم برای همسرم یک جشن تولد رمانتیک بگیرم ایده جالب نداشتم خیلی کمک کرد ممنون بازم در این مورد مطلب بزارین لطفا

سپیده گفته است :

واقعا عالی بود به نظر آدم همه اینارو میدونه اما وقتی یه ایده رو می خونه می گه هی چرا اجراش نکردی تا حالا اون موقع می فهمه که هیچی نمی دونه و از اجرای اون لذت می بره .لطفا بازم از این ایده ها بنوبسید ممنون

اعظم گفته است :

اسکلمون کردید

امیــــــــــــــــــــر گفته است :

عالی بودن و نسبتا کاربردی!

نجمه گفته است :

خوب بود .ممنون

سمیه گفته است :

خیلی خیلی ممنون

سارا گفته است :

ممنون ، ایده های خوبی بود

فرشته گفته است :

فوق العاده بود ممنون