فیلم جدایی نادر از سیمین در صدر ده فیلم انتخابی کاربران سایت IMDB

سایت معتبر و مرجع IMDB در بخش “مسیر اسکار” وب سایت فهرست ده فیلم انتخابی کاربران سایت را در سال 2011 منتشر کرده و «جدایی نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی رتبه اول فهرست را به خود اختصاص داده است.

Jodaee Nader Simin فیلم جدایی نادر از سیمین در صدر ده فیلم انتخابی کاربران سایت IMDB

سایت معتبر و مرجع IMDB در بخش “مسیر اسکار” وب سایت فهرست ده فیلم انتخابی کاربران سایت را در سال 2011 منتشر کرده و «جدایی نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی رتبه اول فهرست را به خود اختصاص داده است.

به دلیل آمار بالای کاربران و مراجعان این سایت، تعداد و رای و نظر کاربران imdb همیشه مرجع و منبع استناد مهمی درباره کیفیت فیلم ها و اهمیت آن ها بوده است.

نکته مهم دیگر هم این است که این انتخاب تماشاگران سینماست نه منتقدان و داوران جشنواره های سینمایی. فهرست ده انتخاب کاربران سایت از بین آثار 2011 به این شرح است:…

http://www.1et.ir/?s=فیلم-جدایی-نادر-از-سیمین-در-صدر-ده-فیلم-انتخابی-کاربران-سایت-IMDB